Tra cứu vận đơn khi gửi sách gia phả

Trong vấn đề liên lạc mua sách Gia phả, nhiều quý khách thắc mắc vấn đề giao nhận hàng hóa như thế nào? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày cách thao tác nhằm xác định quá trình gửi nhận bưu phẩm.

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ website bưu điện vietnampost.vn

Bước 2: Nhập mã vận đơn để tra cứu