Thiết kế Phả đồ họ Đoàn tại Long An

Hôm nay, Gia Phả Dòng Tộc vừa hoàn thành xong việc thiết kế sơ đồ họ Đoàn tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Đây là một sơ đồ khoảng 130 người. Khách tới đưa nội dung cuốn tập ghi tay mối quan hệ từng đời như sau:

Thiết kế sơ đồ dòng họ Đoàn tại Long An
Trang Gia Phả mối quan hệ dòng họ
Trang 1 cuốn Gia Phả họ Đoàn
Trang đầu tiên
Trang 2 cuốn gia phả họ Đoàn
Trang thứ 2
Trang 3 cuốn Gia Phả họ Đoàn
Trang 3
Trang 3 cuốn Gia Phả
Phóng to trang
Trang 4 cuốn Gia Phả họ Đoàn
Trang tiếp theo
Trang 5 cuốn Gia Phả họ Đoàn
Trang 5 cuốn tập ghi chép
Trang cuối cùng cuốn Gia Phả họ Đoàn
Trang cuối cùng

Sau đây là bản thiết kế hoàn chỉnh sơ đồ họ Đoàn được ghi lại bên trên. Kích thướt in gồm 2 bản: 1m x 1.5m và 0.8 x 1.2m.

Bản thiết kế hoàn chỉnh sơ đồ dòng họ - Phả đồ họ Đoàn
Bản thiết kế hoàn chỉnh sơ đồ dòng họ – Phả đồ họ Đoàn

Sau khi thiết kế sơ đồ dòng họ, chúng tôi đều có gửi mail và thông báo đến khách hàng để họ kiểm tra tính chính xác từng tên, ngày giỗ,…Sau khi khách hàng đồng ý với bản thiết kế, chúng tôi tiến hành đặt in và báo thời gian để khách hàng đến lấy tấm Phả đồ.

Gia Phả Dòng Tộc

Trả lời

Đánh giá bài viết

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *