Lời tựa trong cuốn Gia Phả họ Đặng Khắc tại Nghệ An

Gia phả là bộ sử của dòng họ – Thuộc phạm trù văn hóa phi vật thể. Là linh hồn đảm bảo và chứng minh sự tồn tại của một họ tộc. Một dòng họ muốn có sự bền vững lâu dài không thể không có Gia phả.

Đọc thêm