Lời nói đầu và lời dẫn giới thiệu gia đình họ Phùng

Chim có tổ người có tông, mỗi người được sinh ra và lớn lên cần phải biết về nguồn gốc, họ hàng của mình, nhất là những người đi làm ăn sinh sống xa quê hương thì nhu cầu tìm về cội nguồn càng quan trọng hơn.

Đọc thêm