Tại sao đàn ông giàu có kết hôn với phụ nữ trẻ đẹp

Theo tư duy tiến hóa, phụ nữ dường như đánh giá cao những bạn tình tiềm năng là người giàu có và quyền lực. Nếu không có lịch sử tiến hóa này của tâm lý, thì không thể giải thích được các tình trạng tâm lý tình dục khác nhau của đàn ông và phụ nữ

Đọc thêm