Năm mới phát triển bản thân qua 13 đức tính tự rèn luyện của BENJAMIN FRANKLIN

Kỷ luật chính là sức mạnh và kỷ luật có thể đưa bạn đến nơi mà động lực không làm được.

Năm mới học hỏi và tự rèn luyện bản thân thông qua 13 đức tính quý báu góp phần làm nên nhân cách vĩ đại lỗi lạc của Benjamin Franklin – Một trong những “Người cha sáng lập Hoa Kỳ” nhé!

Đọc thêm