Sơ đồ Gia Phả họ Vương Đăng tại Quảng Nam

Gia Phả Dòng Tộc xin được giới thiệu một video quay lại quá trình thực hiện từ khâu thiết kế sơ đồ dòng họ trên máy tính đến khi xuất file đến xưởng in để in ấn. Quý khách chú ý là các màu chữ có quy tắc riêng trong việc lên sơ đồ.

Quy tắc như sau: Màu đỏ là biểu thị cho người trong dòng họ, được áp dụng lên tên và dây quan hệ ruột thịt máu mủ. Còn màu xanh được áp dụng cho vợ hay chồng là người ngoài họ, con cái thuộc họ khác cũng được áp dụng màu xanh, cho dù có mối quan hệ với nhau cũng nên thể hiện như vậy. Nhìn vào sơ đồ dòng họ, bất kỳ người nào cũng phân biệt được ngay, ai là người trong họ, ai là người ngoài họ.

Quy tắc thứ hai là tên vợ hay chồng là người ngoài họ luôn có font chữ nhỏ hơn người trong họ, người trong họ luôn để trên đầu cho dù là vợ. Chúng ta có thể thấy đây là sự ưu tiên cho người trong họ, chỉ có người trong họ mới được ưu tiên này. Người ngoài họ thực ra họ cũng là nhân vật được ưu tiên trong chính bản vẽ sơ đồ dòng họ của họ.

Dịch vụ thiết kế sơ đồ gia phả
Dịch vụ thiết kế sơ đồ gia phả

Sau đây là video clip giới thiệu bản thiết kế và quá trình in ấn thực tế tấm Sơ đồ gia phả họ Vương Đăng

Trả lời

Đánh giá bài viết

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *