Những câu nói khiến bạn suy ngẫm

1. Danh vọng, tiền bạc, nhà cao cửa rộng có thể cho bạn hạnh phúc vật chất tạm thời. Nhưng một trái tim nhân ái, một tấm lòng vị tha sẽ mang cho bạn hạnh phúc và bình an cả đời.

2. Con người ta sinh ra với 1 cái miệng để nói 1 lời, 2 cái tai để lắng nghe từ cả 2 phía. Chứ không phải 1 cái miệng để nói 2 lời và 2 cái tai để chỉ để nghe từ 1 phía.

3. Mẹ dạy nếu ai đó đối xử không tốt với con thì đừng để tâm làm gì cho mất thời gian. Vì trong cuộc sống này không ai đối xử tốt với con vô điều kiện trừ cha mẹ.

4. Khi không có tiền thì ta sẽ hiểu được đạo lý: Nghèo đứng giữa chợ không ai thèm hỏi, còn giàu thì tại rừng sâu vẫn lắm kẻ hỏi thăm.

5. Đồng tiền thì luôn phát ra âm thanh còn tờ tiền thì luôn im lặng. Vì vậy khi giá trị của bạn tăng lên, thì hãy luôn luôn giữ im lặng.

6. Hãy cảm ơn những điều tồi tệ của cuộc sống, nhờ nó mà bạn có thể nhìn thấy bản chất thật của những người mà trước đây bạn không nhận ra.

7. Người tầm thường không biết trân trọng những gì mình đang có, mà chỉ tập trung dòm ngó những cái khó có thể thuộc về mình.

Sưu tầm