Lời nói đầu – họ Mai

Lời nói đầu cũng giống như Lời mở đầu, lời tựa hoặc Lời Giới Thiệu. Đây cũng là cách nói đầu tiên để dẫn nhập vào các phần sau. Con cháu thế hệ sau mở cuốn Gia Phả thì biết ngay nguyên do, nhân duyên thúc đẩy việc mình lập cuốn Gia Phả ra sao,… Gia Phả Dòng Tộc trân trọng giới thiệu cách viết cùng quý bạn đọc.

Lời nói đầu gia phả họ Mai
Lời nói đầu được trích trong cuốn Gia Phả họ Mai

Gia phả họ Mai ngành bốn được các đời bậc tổ lưu truyền.
Cụ nhì Thụ tức Mai Thụ ở đời thứ 6 viết bằng chữ hán.
Cụ Ty Hành tức Mai Hành đời thứ 6 viết bằng thơ song thất lục bát gồm 60 câu thơ ca ngợi công lao tiên tổ.
Cụ Mai Toản đời thứ 7 viết bản phả dịch từ chữ Hán ra chữ quốc ngữ.
Cụ Mai Khanh, Mai Đáp cháu đời thứ 8 viết 168 câu thơ song thất lục bát lược ghi Gia phả để giành hậu lai.

Qua nhiều năm các cụ cao tuổi và cha chú bác trong dòng họ nghiên cứu phả tộc và đã đi tìm được về cội nguồn. Ngày 15 tháng 02 năm 1996 con cháu tổ ngành 4 đã làm lễ về quê Hương chốn tổ thuộc tổng Thần Lộ, miền bắc Lạc Quần, nay là xã Liêm Hải, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định để nhận họ.

Như vậy sau gần ba trăm năm con cháu tổ ngành 4 mới tìm về được quê cha đất tổ. Năm 2000 Ông Mai Xuân Điềm trưởng ban trị sự họ tộc Mai Thái Tổ, tổ chức viết lại cuốn phả tập 3 trong đó có ngành 4 được đưa vào phả. Ông Mai Văn Thuyết được bầu vào ủy viên trực tiếp viết phả chung của toàn họ tộc từ đó đến nay đã 15 năm. Sự phát sinh, phát triển đi lên của một dòng họ ngày một đổi thay. Các cụ cao tuổi, cha chú bác cao niên trong dòng họ ngày một vắng bóng. Chính vì vậy tôi tiếp tục viết cuốn phả này của ngành 4 để cho con cháu mai sau để biết được nguồn cội của mình, với hình thức viết theo kiểu vấn đáp để mọi người dễ nhớ và dễ nhận biết. Sau khi hoàn thành sẽ in gửi cho các ngành.

Trong cuốn Phả này trước hết tôi giành những trang đầu lần lượt lưu lại những trang viết của các đời bậc tổ để con cháu hiểu sâu về nguồn gốc của tiên tổ ta từ xưa kia đến nay và lấy đó để con cháu hôm nay và mai sau luôn luôn nhớ được những lời dặn dò ông cha ta để lại.

Ngày 12 tháng 5 năm 2015
Năm Ất Mùi
Biên soạn và biên tập
Mai Văn Thuyết