Lời nói đầu – Gia Phả họ Trần Quang

Chim có tổ, người có tông”;
“Cây có cội, nước có nguồn”;
Nước có sử, nhà có phả.

Có Gia phả, con cháu hậu duệ sẽ biết nguồn gốc của mình từ đâu sinh ra, mình đang ở thế hệ thứ mấy trong dòng họ và bà con mình gồm những ai; nơi quê cha, đất tổ mình ở đâu; sẽ nắm chắc ngày giỗ ông bà; không cưới gả với người trong họ; nắm rõ thứ thế để trong giao tiếp, việc thưa, gửi, tôn ti sẽ rõ ràng. Người có gia phả sẽ tự tin, tự hào về truyền thống tốt đẹp của dòng họ mình để củng cố niềm tin, vững bước đi lên trong mọi tình huống.

Với ý nghĩa đó, đồng thời để tỏ lòng tôn kính tổ tiên, tăng cường tình cảm huyết thống; nhằm giáo dục, phát huy truyền thống tốt đẹp vốn có của dòng họ Trần Quang cho các thế hệ mai sau. Tháng Giêng, năm Giáp Ngọ- 2014, họ tộc đã họp, thống nhất và quyết định thành lập Ban soạn thảo cuốn Gia phả họ Trần Quang gồm các vị:

1. Ông Trần Đăng Phong, đời thứ 8, Trưởng tộc.
2. Cụ Trần Quang Huynh, đời thứ 7
3. Cụ Trần Đăng Tuynh, đời thứ 7
4. Cụ Trần Quang Trọng, đời thứ 7
5. Cụ Trần Quang Thịnh, đời thứ 7
6. Cụ Trần Quang Tâm, đời thứ 7
7. Cụ Trần Văn Lạc, đời thứ 7
8. Cụ Trần Quang Dâng, đời thứ 7
9. Cụ Trần Quang Sao, đời thứ 7
10. Ông Trần Quang Vinh, đời thứ 8.

Nhờ có Gia Phả nên chúng ta sẽ không quên được nguồn cội
Nhờ có Gia Phả nên chúng ta sẽ không quên được nguồn cội

Ban soạn thảo có trách nhiệm cung cấp, thu thập, xử lý thông tin, biên tập, in ấn, phát hành cuốn Gia phả họ Trần Quang.

Chính phả gồm có:
Phần Phả ký: Tổng hợp, toàn diện, chi tiết lịch sử của dòng họ.
Phả hệ: Là một nội dung chính của bộ gia phả, được sắp xếp sau phần phả ký, trong đó ghi tất cả bà con dòng họ (nội), theo nguyên tắc “đích thứ- trên dưới”.

Phả đồ: Ghi tên những cá nhân là nội tộc, nói cách khác, đó là những người có thiên chức duy trì nòi giống của dòng họ. Vì vậy, trong phả đồ không ghi tên những người con của các con gái (những người con của các con gái mang họ của chồng đã thuộc dòng họ khác rồi).

Trong gia phả dùng Ngữ Việt để các thế hệ con cháu hiện tại và mai sau dễ hiểu, dễ nhớ.

– Nguồn tư liệu để xây dựng Gia phả:
+ Những ký ức, truyền khẩu của các vị lão niên trong dòng họ.

Cuốn Chúc thư gia tộc Họ Trần viết tay bằng bút ta, mực tím, có 39 trang do cụ Trần Trọng Thủy (đời thứ 7), Trưởng tộc biên soạn. Chúc thư này, đã thuyết trình trước Gia dòng tộc vào ngày 12 tháng 02 năm Giáp tý, tức ngày 14 tháng 3 năm 1984, toàn cả họ Trần Quang đều hòa thuận, nhất trí và hoan nghênh; có 13 người đại diện một số thế hệ, các chi, con dâu của Họ ký lưu niệm lại để đời đời chiêm ngưỡng.

Văn bản của các Cụ bao gồm: cụ Huynh, cụ Tuynh, cụ Trọng, cụ Lạc, cụ Dâng, cụ Sao, cụ Thịnh, cụ Tâm và đại diện Chi 2 bên An Xá, đã bổ sung, điều chỉnh tư liệu các thời kỳ, đặc biệt là thời kỳ từ năm 1984 đến nay.

Việc xây dựng Gia phả, nhất là với những dòng họ không có Gia phả Gốc như họ Trần Quang chúng ta là việc làm hết sức khó khăn, do vậy khi biên soạn chắc chắn còn hạn chế. Việc xây dựng gia phả là việc cần làm thường xuyên và liên tục, mong rằng toàn thể bà con dòng họ tiếp tục góp sức xây dựng, bổ sung để cuốn Gia phả ngày càng hoàn chỉnh.

Mùa Xuân năm Giáp Ngọ – 2014
Ban soạn thảo
Gia phả họ Trần Quang