Lời mở đầu Gia phả họ Trần

Tên Tùng Lâm Đồng tự nó đã nói lên nguyên quán của tộc Trần, thuộc làng Tùng Lâm, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.

Trong Gia phả này chỉ bắt đầu từ chi 1 đến chi 4. Phủ ý là ông Sở Trần Viết Đính kỵ ngày 19/09 ÂL và bà Phạm Thị Đỏ kỵ ngày 01/12 ÂL. Làm gia phả này mục đích để tôn thờ tổ tiên gắn với tâm linh và vận mệnh dòng tộc, để phát huy và gìn giữ bản sắc dân tộc “về với cội nguồn”.

Việc thờ cúng trong gia đình, dòng họ, mục đích để thể hiện tâm lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và “chế là thể phách còn là tinh anh”. Nên việc cúng bái còn là chữ hiếu bao gồm: sống nuôi dưỡng, chết tôn thờ. Nó còn là dịp để con cháu tề tựu “ôn cố tri ân”. Cũng mong qua những việc tốt đẹp đã làm, Họ Trần ta luôn tích phúc để có cuộc sống tốt đẹp. Hậu vận được bền vững và bình an hơn.

Gia tộc có Gia phả, mọi việc sẽ rõ ràng. Khả năng lưu truyền dòng họ sẽ mạnh mẽ, mau lẹ và đi xa hơn. Người mất gốc là người không biết mình do ai sinh ra và gốc gác ở đâu. Người có gia phả sẽ tự tin, tự hào về truyền thống tốt đẹp và sáng lạng của dòng họ mình, để củng cố niềm tin vững bước đi lên trong mọi tình huống.

Người Việt Nam ta có câu: Không ai giàu 3 họ, cũng không ai khó 3 đời. Thực tế dựng gia phả lâu nay chúng ta đều thấy câu nói trên là đúng. Có gia phả con cháu sẽ nắm chắc ngày giỗ của ông bà. Không cưới gả với người trong họ. Nắm rõ tư thế của mình để giao tiếp, việc thưa gửi sẽ có tôn ti trật tự và rõ ràng hơn. Từ đó, dòng họ phải có nghĩa vụ đoàn kết, yêu thương, phải biết “một giọt máu đào hơn ao nước lã” phải tương trợ lẫn nhau và có nghĩa vụ thờ phụng tổ tiên của mình.

Đâu đây bóng dáng người xưa Cũng là bóng dáng của mình hôm nay

Do đó, gia phả là một tư liệu rất quý giá cho mỗi dòng tộc.

Thứ 1 – Để lưu truyền huyết nhục

Thứ 2 – Nối dài sự trường tồn của dòng tộc.

Như dòng tộc ta đây đã hơn 300 năm qua với nhiều biến đổi thời cuộc, nhiều biến thái hưng vong đã trường tồn và phát huy. Trong tộc đã có người làm quan, tướng, có người làm bộ trưởng, nhà giáo, doanh nhân, kỹ sư, bác sĩ, buôn bán v.v… cũng có người hi sinh cho đất nước và hiện nay là liệt sĩ đã được nhà nước ghi công.

Dù làm gì và ở hoàn cảnh nào, tất cả đều có cuộc sống trong sáng và đạo đức. Tôn trọng con người và luật pháp xã hội.

Cũng hơn 300 năm qua từ phổ hệ ông Sơ Trần Viết Đính các tiền nhân đã mở đất, xây dựng nền tảng gia đình đã có cuộc sống ấm no. Nay các bậc tiền hiền đã ngủ yên trên mảnh đất quê nhà. Thế hệ con chú nối bước truyền thống sinh tồn của cha ông. Đã tìm đường đi mở cõi và tồi từ Đà Nẵng đến Phước Long sông Bé cuối cùng nơi đất lành chim đậu là vùng đất hứa Đức Trọng – Lâm Đồng.

Nơi đây, dòng họ Trần đã sinh cơ lập nghiệp, con cháu đầy đàn, cuộc sống, công việc làm ăn, công việc học hành có phần phát triển hanh thông. Sau khi vượt qua nhiều khó khăn dâu biển của buổi ban đầu.

Trong phần này, người viết muốn nói lên lòng tự hào của con cháu đối với tổ tiê. Ước mong sự cố gắng phát triển tốt đẹp của con cháu trong lao động, học tập, phấn đấu làm vẻ vang cho dòng họ. Viết đến đây cũng xin hậu duệ họ Trần bổ sung những phần thiếu sót. Cuối cùng chúng con xin thắp nén tâm hương vọng bái tiền nhân, xin được chúc phúc trước khi chấp bút thực hiện Gia phả này.