Lợi dụng

Hiện tại, từ “lợi dụng” thường được dùng theo nghĩa tiêu cực, nghĩa là dùng một điều gì đó vào mục đích xấu.

Trên thực tế, nghĩa gốc của từ này không hề có ý như vậy. Từ này vốn viết theo tiếng Hán là 利用, dịch thuần nghĩa là dùng sao cho có lợi. Về cơ bản, từ này đáng lý sẽ được dùng theo hai nghĩa:
1) Sử dụng (ở mức lịch sự cao hơn).
2) Tận dụng (Ví dụ: Người ta đã lợi dụng sức nước để làm ra nhà máy thuỷ điện).

Tuy nhiên theo thời gian, nghĩa gốc bị phai mờ đi, và nghĩa mới mang phần tiêu cực hơn xuất hiện. Hiện tượng này cũng khá phổ biến trong tiếng Việt, có thể lấy một ví dụ khác là từ thủ đoạn (tiếng Hán là 手段 ) vốn cũng chỉ có nghĩa là “phương pháp”, “cách thức” thay vì nghĩa như hiện giờ.

Trả lời

Đánh giá bài viết

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *