Khái niệm tên Thụy – tên Hiệu

Tên Thuỵ – Hiệu được sử dụng nhiều trong gia phả, bia mộ, bài vị… với khá nhiều vai trò – ý nghĩa, đối với nhiều đối tượng khác nhau.
 
Trong đó, cách dùng phổ biến nhất, Tên Thuỵ – Tên Hiệu là tên hèm, lúc người ta sắp chết thì con cháu sẽ đặt cho người đó một tên khác để dùng (khi kêu cầu, cúng giỗ) mà kiêng bỏ tên huý lúc còn sống đi. Ta quen gọi là tên cúng cơm. Đối với người đàn ông thì gọi là tên Thuỵ謚; với người đàn bà thì gọi là tên Hiệu號. Tuy nhiên, nhiều khi khái niệm tên Hiệu cũng dùng chung cho cả nam, lẫn nữ.
 
Cách đặt tên Thuỵ – Hiệu thường dựa vào hành trạng, phẩm chất lúc sinh tiền của người chết để đặt và có liên hệ đến tên huý lúc sinh thời. Chẳng hạn, cụ ông tên huý là Lành thì tên thuỵ là Thiện, cụ bà tên huý là Hậu thì tên hiệu là Hiền…
 
ST
tên thụy gia phả