Đằng sau một đứa trẻ

Đằng sau 1 đứa trẻ nói dối là những phụ huynh hay nặng lời khi trẻ phạm lỗi
Đằng sau 1 đứa trẻ thiếu tự tin là những phụ huynh hay trách móc
Đằng sau 1 đứa trẻ kiệm lời là những phụ huynh hay quan trọng hóa, làm lớn mọi chuyện lên
Đằng sau 1 đứa trẻ nhút nhát là những phụ huynh luôn làm quá nhiều thứ cho con
Đằng sau 1 đứa trẻ hay nổi giận là những phụ huynh luôn có thói quen sử dụng quyền người lớn để kiểm soát, đe dọa, thậm chí gầm lên để ngăn chặn cơn thịnh nộ của trẻ
Đằng sau 1 đứa trẻ hay đố kỵ là những phụ huynh luôn so sánh con nhà mình và con nhà người khác
Đằng sau 1 đứa trẻ không chịu nghe lời là những phụ huynh nói nhiều, không chịu dành thời gian để nghe trẻ
Đằng sau 1 đứa trẻ nổi loạn vô ơn là những phụ huynh cộc cằn thô lỗ
Đằng sau một đứa trẻ không hiếu thảo là những phụ huynh “miệng độc hại”. Những lời nói cay độc sẽ tạo thành một vết thương khó lành cho trẻ, khiến mối quan hệ cha mẹ và con cái ngày càng xa cách.
Đằng sau 1 đứa trẻ không trọng của cải, đồng tiền là những phụ huynh luôn thõa mãn những đòi hỏi của trẻ vô điều kiện
Đằng sau đứa trẻ hiểu chuyện quá sớm là những phụ huynh vô tâm
Đằng sau đứa trẻ bạo lực là những phụ huynh chiều chuộng, quan tâm quá mức; thiếu thời gian tâm sự trò chuyện với trẻ; kỷ luật quá nghiêm khắc và giáo dục bạo lực với con cái
Đằng sau đứa trẻ vô ý thức là những phụ huynh thiếu trách nhiệm
Đằng sau 1 đứa trẻ học giỏi, tự tin, hạnh phúc là những phụ huynh có “cách nuôi dạy con dịu dàng” quan tâm đúng mực.