Lời nói đầu và lời dẫn giới thiệu gia đình họ Phùng

Chim có tổ người có tông, mỗi người được sinh ra và lớn lên cần phải biết về nguồn gốc, họ hàng của mình, nhất là những người đi làm ăn sinh sống xa quê hương thì nhu cầu tìm về cội nguồn càng quan trọng hơn.

Đọc thêm

Lời tựa trong cuốn Gia Phả họ Đặng Khắc tại Nghệ An

Gia phả là bộ sử của dòng họ – Thuộc phạm trù văn hóa phi vật thể. Là linh hồn đảm bảo và chứng minh sự tồn tại của một họ tộc. Một dòng họ muốn có sự bền vững lâu dài không thể không có Gia phả.

Đọc thêm