Nói không với thịt chó

Ta quý sinh mạng của ta, nó cũng biết quý sinh mạng của nó. Ta biết đau đớn, nó cũng biết đau đớn. Ta muốn được khoẻ mạnh nhưng lại tước đi sinh mạng của kẻ khác là vô lý. Mà theo Luật Nhân Quả, ta sẽ phải trả giá rất đắt. Đó là lý do mà bệnh tật ngày càng nhiều, nhất là bệnh ung thư đang là nỗi đau đớn và cũng là lời cảnh tỉnh cho toàn cộng đồng

Đọc thêm